News

Bündner Bier


Tschapatalpers Folge 1

Bündner Bier. So und nid anderscht… So ne beschissne Claim.
Bier, Brüscht, Monstertrucks, Würscht-so funktioniert Marketing i Graubünde

Agentur: Inhalt & Form
Regie: David Constantin
Kamera: Stefan Künzler
Musik: André Seiler 
Sound Design: JingleJungle